PAW Lwrdn 0071

Aanmelden

Aanmeldingsformulier lidmaatschap NEO

Aanmelden als nieuw lid NEO

Doe mee aan de energiecoöperatie Nieuwe Energie Oranjewijk. Uw persoonsgegevens zijn nodig voor het lidmaatschap van de coöperatieve vereniging. Leden hebben inspraak in het beleid van de coöperatie, benoeming van het bestuur en invloed op de besluiten via de Algemene Ledenvergadering; een en ander zoals beschreven in de statuten. Dankzij subsidie van de wijkvereniging kost het lidmaatschap slechts € 2,50. 

De energiecoöperatie Nieuwe Energie Oranjewijk (NEO) wil samen met de bewoners van de Oranjewijk te Leeuwarden initiatieven ontwikkelen voor het verduurzamen van de wijk. Door op te treden als collectief bundelen we onze krachten en houden we regie over maatregelen die nodig zijn in het kader van klimaatverandering.

Leden van de energiecoöperatie Nieuwe Energie Oranjewijk kunnen deelnemen aan projecten en daar voordeel bij genieten. De coöperatie zet zich in voor de collectieve inkoop van zonnepanelen, woningisolatie, duurzame warmte voorziening en nog veel meer.

Aanmeldingsformulier lidmaatschap NEO

Met dit formulier kunt u zich aanmelden als lid van energiecoöperatie Nieuwe Energie Oranjewijk! Leden hebben inspraak in het beleid van de coöperatie, benoeming van het bestuur en invloed op de besluiten via de Algemene Ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u € 2,50 per jaar (2022). Uw aanmelding als lid wordt bevestigd per e-mail. 

Met deze aanmelding stemt u in met het jaarlijks incasseren van het contributie bedrag.
Mijn bankgegevens zijn: