Wat doet de coöperatie Nieuwe Energie Oranjewijk met uw gegevens

Een content subheading

Persoonsgegevens zijn nodig voor het lidmaatschap van de coöperatieve vereniging. Leden hebben inspraak in het beleid van de coöperatie, benoeming van het bestuur en invloed op besluiten via de Algemene Ledenvergadering; een en ander zoals beschreven in de statuten.
De persoonsgegevens worden uitdrukkelijk niet gedeeld met derden. Voor de opslag van de gegevens wordt gebruik gemaakt van de beveiligde servers van de hosting partij binnen de eisen die gesteld worden door de AVG.

Wat doet de coöperatie met uw e-mailadres?
Aanmelden via het web formulier kan alleen met vermelding van een geldig e-mailadres. Dit adres wordt gebruik voor het delen van informatie, zoals nieuwsbrieven en aanbiedingen.

Wat gebeurt er met uw gegevens bij collectieve aanbiedingen?
Voor de collectieve inkoop kunnen aanvullende gegevens nodig zijn. Dit zal gaan om gegevens die uw woning betreffen, zoals dakoppervlak bij een aanvraag voor zonnepanelen. Indien de coöperatie deze (aanvullende) gegevens deelt met derden (leveranciers) bijvoorbeeld voor het maken van offertes, wordt daarvoor specifiek uw expliciete toestemming gevraagd.