PAW Lwrdn 0058

Over NEO

 Energiecoöperatie Nieuwe Energie Oranjewijk

NEO is een club van actieve Oranjewijkbewoners die als doel heeft de Oranjewijk te helpen om over acht jaar klaar te zijn om van het gas af te gaan. NEO is de drijvende kracht achter het project Oranjewijk Isoleert, want met het goed verduurzamen van de woningen begint het allemaal.

NEO behartigt de belangen van de Oranjewijk en onderhoudt de contacten met gemeente Leeuwarden. Dankzij de inspanningen van NEO is de Oranjewijk nu officieel Proeftuin Aardgasvrije Wijk. Daarmee krijgt onze wijk extra financiële ondersteuning om tot 2030 het project Oranjewijk Isoleert uit te voeren.

Wat doet het NEO Energie- en Bouwloket

Bij vragen over energie, energiebesparing, isolatiemaatregelen voor uw eigen woning, subsidie en financiering èn hulp bij het verduurzamen van uw eigen woning kunt u terecht bij het NEO Energie- en Bouwloket. Een keukentafelgsprek is kosteloos en snel geregeld.Op basis van een keukentafelgesprek is doorverwijzing mogelijk, bijvoorbeeld voor een professioneel energieadvies, een maatwerkadvies voor uw eigen woning. De gemeente draagt bij in de kosten. Interesse? Vraag het ons!

Nieuwe verduurzaming van uw woning? Neem contact op met het Energie-en Bouwloket:
Bel met 06 21 452 441 of stuur een e-mail naar

energieloket@nieuweenergieoranjewijk.nl

Hebt u vragen over NEO of wilt u lid of vrijwilliger worden van NEO,  neem contact op via

info@nieuweenergieoranjewijk.nl