PAW Lwrdn 0079

Oranjewijk Isoleert!

Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)

In april 2022 is de Oranjewijk verkozen tot officiële proeftuin van het programma aardgasvrije wijken (PAW). Dit is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, waarbij 74 wijken en dorpen in Nederland experimenteren met mogelijkheden om zonder aardgas woningen te kunnen verwarmen. Deze proeftuinen worden financieel ondersteund. Voor de Oranjewijk is € 3.800.000 beschikbaar gesteld.

Aardgasvrij 

De Nederlandse overheid heeft besloten aardgas voor het verwarmen van woningen uit te faseren. In 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland verwarmd kunnen worden, zonder van aardgas gebruik te maken. Dat lijkt ver weg, maar willen we dat halen, dan moeten we nu beginnen. 

Proeftuin

Maar omdat niemand weet wat de beste manier is om complete stadswijken en dorpen 'van het gas af' te krijgen, gaan we gewoon aan de gang en gaan we experimenteren. Daarvoor zijn de proeftuinen, om ervaring op te doen met de verschillende manieren om aardgasvrij te worden. 

Oranjewijk Isoleert

De subsidie voor de Oranjewijk wordt gebruikt om het proces van verduurzamen van de woningen voor woningeigenaren zo makkelijk mogelijk te maken. En, door het samen te doen, de kosten daarvoor zoveel mogelijk te beperken. Zodat het voor iedereen betaalbaar wordt. De organisatie van dit proces met behulp van het Energie- en Bouwloket wordt met de subsidie gefinancierd. Zo zal het loket bewoners gaan helpen met advies, subsidie, financiering én het begeleiden van de aannemer en installateur. De subsidie is niet voor individuele woningeigenaren, maar voor de proeftuin als geheel. 

Werkgebied

De proeftuin strekt zich uit over het oostelijk deel van de Oranjewijk, vanaf de Kanaalstraat (oostelijke zijde) tot de Julianastraat. Dit gaat om 542 woningen en woonschepen, inclusief een aantal kantoren en winkels, de supermarkt en de fourniturenzaak. In een volgende fase wordt het westelijk deel van de Oranjewijk toegevoegd en daarna Tulpenburg. 

Voor meer informatie over Programma Aardgasvrije Wijken bekijk de link naar de website hieronder.